Cart  

Brak produktów

Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

JAK SPRZEDAĆ DZIEŁO SZTUKI W 101 PROJEKT GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej oferuje możliwość sprzedaży dzieł sztuki współczesnej i najnowszej, malarstwa, rzeźby, fotografii , zarówno w sprzedaży bezpośredniej w galerii przy ul. Pięknej 62/64w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie www.101projekt.pl jak i w sprzedaży aukcyjnej.

Obiekty do sprzedaży można zgłaszać osobiście (Warszawa, ul. Piękna 62/64), telefonicznie: (+48) 22 890 74 08, (+48) 690 431 336 lub drogą mailową, wysyłając zdjęcie ( od 3 MB) i opis na adres aukcja@101projekt.pl

Decyzję o przyjęciu obiektu podejmuje pracownik galerii lub ekspert współpracujący z galerią, którzy oceniają wstępnie obiekt. Po pozytywnej weryfikacji, pracownik galerii ustala termin dostarczenia obiektu do galerii i wydaje Pokwitowanie Tymczasowe. Ostateczna decyzja odnośnie przyjęcia obiektu do sprzedaży i jego wycena zostanie przekazana oferującemu w terminie 14 dni.

Obiekty zakwalifikowane do sprzedaży w galerii lub na aukcji, po uzgodnieniu ceny sprzedaży lub ceny wywoławczej obiektów zakwalifikowanych na aukcje, uzgodnieniu warunków sprzedaży, przyjmowane są na podstawie umowy komisu. Komitent oświadcza, że jest wyłącznym właścicielem obiektu, obiekt nie jest obciążony prawami osób trzecich oraz nie stanowi przedmiotu zabezpieczenia Urzędu Skarbowego oraz zajęcia przez komornika.

W przypadku przyjęcia obiektu do sprzedaży aukcyjnej, galeria zapewnia profesjonalną prezentację w katalogu w formie drukowanej i elektronicznej oraz na wystawie przedaukcyjnej.