Cart  

Brak produktów

Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Maria Kiesner

 

1976, Warszawa

Jest absolwentką Wydziału Malarstwa w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (dyplom pod kierunkiem prof. J. Modzelewskiego w 2002). W 2009 obroniła dok­torat pod tytułem „Miasto przed burzą" na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Mikołaja Ko­pernika w Toruniu. W latach 2005 i 2007 była stypendystką MKiDN. pracuje w Kolegium Edukacji Artystycznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. W roku 2015/2016 pracowała jako asystent w pracowni Malarstwa i Rysunku Prof. Andrzeja Bieńkowskiego i Prof. Łukasza Korolkiewicza na Wydziale Wzornictwa warszawskiej ASP oraz prowadziła samodzielnie pracownię malarstwa w Katedrze Mody Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie. W roku 2017 decyzją Rady Wydziału Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie uzyskała stopień doktora habilitowanego.

Prace w ofercie

Prace archiwalne