Cart  

Brak produktów

Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Strefa Vip Line


VIP LINE /Artysta 1, Artysta 2

Artyści: Rafał Kapica


Miejsce: Strefa VIP Line, Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Daty: 26.10.2023 - 31.12.2023
(ur. 1980 r., Warszawa)
Autochton śląski, rocznik 80. Malarz, rysownik, plakacista, projektant graficzny. Absolwent wydziału Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.Należy do twórców wielowymiarowych, nieograniczających się do jednego tematu i stylu. W jego zróżnicowanym pod względem treści i formy malarstwie widoczny jest oryginalny kolor oraz technika. Wszystkie jego obrazy łączy próba uchwycenia światła, zamknięcia czasu bądź ruchu, doświadczenia przestrzeni. Cechy charakterystyczne jego twórczości to pulsowanie i migotanie barwy, kolor nakładany kropkami i plamami, kontrasty barw dopełniających oraz laserunek. Artysta konsekwentnie tworzy w tradycyjnej technice malarstwa olejnego na lnianym płótnie. W formie jego twórczości widoczne są naprzemienne wpływy op-artu, impresjonizmu i ekspresjonizmu. Treść obrazów Kapicy to szeroko rozumiany symbolizm, mniej lub bardziej balansujący na pograniczu abstrakcji.


Silesian autochthon, born in the 1980s. Painter, illustrator, poster artist, graphic designer. A graduate of the Faculty of Graphics and Media Art at the Academy of Fine Arts in Wrocław. He is a multidimensional artist who does not limit himself to one topic or style. His paintings, diverse in terms of content and form, feature original colors and techniques. All his paintingshave in common an attempt to capture light, to close time or movement, and to experience space. The characteristic features of his work are the pulsation and flickering of color, color applied with dots and spots, contrasts of complementary colors and glazing.The artist consistently creates in the traditional technique of oil painting on linen canvas. The form of his work shows alternating influences of op art, impressionism and expressionism. The content of Kapica's paintings is broadly understood symbolism, more or less balancing on the border of abstraction.

Artyści: Michał Wietrow


Miejsce: Strefa VIP Line, Lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie


Daty: 26.10.2023 - 31.12.2023


 


(ur. 1995 r., Warszawa)
W 2020 roku ukończył Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Studia I stopnia w pracowni Krzysztofa Bednarskiego. Tytuł magistra otrzymał w pracowni Andrzeja Sołygi. Aneks z brązu w pracowni Mieczysława Kozłowskiego. Artysta tworzy głównie w technice brązu, a przewodnim obszarem inspiracji dla jego twórczych poszukiwań jest ludzkie ciało.
In 2020, he graduated from the Faculty of Sculpture at the Academy of Fine Arts in Warsaw. He studied for his bachelor’s degree in the studio of Krzysztof Bednarski, and received his master's degree from the studio of Andrzej Sołyga, with an annex in bronze from Mieczysław Kozłowski's studio. The artist works mainly in bronze, and the main area of inspiration for his creative exploration is the human body.
Katalog prac