Cart  

Brak produktów

Razem

Koszyk Realizuj zamówienie

Przenikanie


wystawa aktualnaPrzenikanieArtyści: Jacek Sikora, Teresa Pastuszka Kowalska


Miejsce: Galeria 101 Projekt


Data: 03.06 - 19.06.2023


Kuratorka wystawy: Paulina Świerczyńska-Brzezińska


ZOBACZ KATALOG


Wystawa „Przenikanie” to nie tylko prezentacja malarstwa i rzeźby, ale ukazanie korelacji pomiędzy wieloma innymi dziedzinami sztuki, będących inspiracją dla artystów. Zarówno w przypadku rzeźbiarskiej twórczości Teresy Pastuszki-Kowalskiej, jak i malarstwa Jacka Sikory, głównym narzędziem twórczej wypowiedzi jest język abstrakcji, za pomocą którego ilustrują oni interesujące ich zagadnienia.


Rzeźba Teresy Pastuszki-Kowalskiej stanowi wizualizację tego, co słyszalne. Pochodząca z cyklu realizacji poświęconych muzyce, została zainspirowana utworami Antonio Vivaldiego. Artystka pracuje w marmurze - ta duża kamienna rzeźba zachwyca jednak swą lekkością ujętą za pomocą obłych i delikatnych w formie kształtów, które podkreślają szlachetność wykorzystanego materiału. Symetryczny układ rzeźbionych kształtów nadaje rytm całej kompozycji, a gra światła i cienia podkreśla jej dynamiczny charakter. Twórczość Jacka Sikory to szeroko rozumiane inspiracje sztuką Dalekiego Wschodu. Tytuły tych prac pochodzą z martwego języka palijskiego. Artysta interpretuje słowo pisane za pomocą języka wizualnego, nadając temu procesowi wręcz medytacyjny charakter. Artysta w swoich pracach dąży do coraz większej syntezy, buduje przestrzeń malarską w obrębie bardzo określonej gamy barwnej. Cała uwaga skupia się zazwyczaj w centrum kompozycji, które sprawia wrażenie umieszczone w głębi obrazu – sugerując niejako wejście do innego, mistycznego i tajemniczego świata.


W obu tych twórczościach istotny jest problem właściwej interpretacji źródeł inspiracji. Z jednej strony mamy tu do czynienia z określonymi kontekstami powstania dzieł, które przenikają się swobodnie, stanowiąc punkt wyjścia dla nowych przedstawień. Z drugiej, dzięki syntezie i nieokreślonej formie otwierają się nowe możliwości indywidualnej, uczuciowej interpretacji zarówno obrazów, jak i rzeźby.